top of page

Ensamblatges i manipulacions

Muntatges a mida, satisfacció garantitzada

Ensamblatges

​Comptem amb la capacitat per a realitzar muntatges de peces, ja siguin fabricades per nosaltres o subministrades pel client. El nostre enfocament abasta acoblaments, reblats, insercions i més. A més, dissenyem i construïm les eines necessàries per a dur a terme el muntatge desitjat amb precisió i eficiència.

Embalatge personalitzat

Oferim la possibilitat de subministrar les peces en embalatges controlats per a facilitar processos posteriors . Això inclou servir les peces col·locades individualment en safates o empaquetades en caixes petites per a lliuraments a granel. Adaptem l'empaquetat i paletitzat segons les necessitats específiques de cada client sota petició i estudi previ.

Operacions manuals

Tenim l'habilitat de dur a terme operacions manuals en les peces posteriorment a la seva fabricació. Això inclou la realització de rosques, expansions o doblegats en tubs o altres operacions que directament des de matriu podrien implicar costos elevats. Analitzem cada situació per a adaptar-nos a les necessitats individuals dels nostres clients.

Regletes

​En la nostra gamma de peces estàndard, oferim una varietat de regletes muntades amb diferents mesures i formes de terminals de connexió. No dubti a consultar-nos o descobrir-los en el nostre catàleg de peces especials.

Contactes de plata

​Posseïm àmplia experiència en la inserció de contactes de plata en les peces d'estampació. Això inclou tant la inserció mitjançant soldadura en processos de producció en sèrie, com la inserció manual de contactes de plata reblats. La nostra destresa abasta tots dos mètodes per a garantir la qualitat en cada procés d'inserció.

Prototips

​Si necessita prototips per a avaluar la viabilitat del seu projecte, som aquí per a ajudar. El nostre departament d'enginyeria ofereix assistència durant el procés de disseny i pot fabricar prototips adaptats a les seves necessitats específiques. Cada projecte és únic i en TYRSA estem entusiasmats per formar part del procés

​Sol·liciti'ns una anàlisi gratuïta del seu projecte per a obtenir la nostra
millor oferta.

 • What is metal stamping?
  Metal stamping is a manufacturing process that uses tools and presses to transform sheet metal into three-dimensional parts through cutting, bending, drawing, and other operations.
 • What are the common types of metal stamping?
  Metal stamping can be hot or cold. At TYRSA we use the cold stamping system with mechanical presses. The most common types of cold stamping are: simple stamping (with a single stroke of the press), progressive stamping (multiple sequential operations on a sheet), and double-acting or coaxial stamping.
 • What industries is metal stamping used in?
  Stamping is applied in industries such as automotive, electronics, household appliances, among others, but we can find stamping parts in any industrial sector, for example in engines, car components, carpentry, electronic circuits...
 • What are the advantages of metal stamping?
  It offers high precision, fast production, lower costs at high volumes, the ability to work with various materials and the ability to create complex shapes.
 • What materials can be stamped?
  A wide variety of metals can be stamped, including steel, stainless steel, aluminum, copper (both DHP and ETP), brass, bronzes, nickel silver, beryllium alloys and other specialty alloys depending on the properties required for the final part. In addition, other materials such as plastics, fiber, polypropylene or nylon can also be printed. We can also work with tapes that have previous electrolytic coatings, either completely or selectively.
 • What is the difference between stamping and die cutting?
  Die cutting is a more general term that includes the stamping process, but can also refer to specific cutting or punching operations without necessarily forming the part.
 • What is the useful life of a stamping die?
  Lifespan can vary depending on material, die design, and usage, but well-maintained dies can produce thousands or even millions of parts before requiring replacement or significant maintenance.
 • How to select the right stamping process for a specific project?
  It depends on the complexity of the part, the quantity required, material selection and precision specifications. Consulting stamping experts is crucial to making the best decision.
 • What is the typical production time in metal stamping?
  Time may vary depending on the complexity of the piece, the type of stamping and the quantity. However, stamping is typically faster at high volumes compared to other manufacturing methods.
bottom of page