top of page

Avís legal

CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

L'accés, navegació i utilització del lloc web www.tyrsa.net (d'ara endavant, el Lloc Web) implica l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes estipulats en aquestes Condicions d'Ús.

1. DADES D'IDENTIFICACIÓ

Denominació comercial: TYRSA

CIF: A08188245 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30311, foli 77, full 17581.

Titular: TERMINALS I REGULAMENTS S.A

Inscrita al Registre mercantil

Domicili social: Carrer de Guifré, 648, 08918 Badalona, Barcelona, Espanya

Contacte:

2. ACCEPTACIÓ DE L'USUARI I OBJECTE

Aquestes condicions d'ús regulen l'accés i la utilització de la pàgina web www.tyrsa.net (d'ara endavant la web). S'entén que tenen la consideració d'usuari totes les persones que hi accedeixin, naveguin, utilitzin els serveis i les activitats del Web.

L'accés i la navegació d'un usuari per la Web implica l'acceptació sense reserves de les condicions d'ús presents. Si no esteu d'acord, abandoneu el lloc web.

El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap mena de relació comercial entre usuari i TYRSA.

3. UTILITZACIÓ DEL WEB

L'usuari es compromet a utilitzar el web i tots els continguts que s'allotgen a la web de conformitat amb la llei, moral, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar la Web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis o impedir un gaudi normal del Web per altres Usuaris.

L'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar, a no produir danys, interrupcions, ineficiències dels documents electrònics que es trobin a la web.

L'usuari es compromet a no introduir programes informàtics, com ara virus, macros, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració, interrupció, ineficiència o dany als sistemes informàtics de TYRSA o de tercers.

L'usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, fotografies (…) i en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis que s'ofereixen mitjançant aquesta.

S'entén que l'accés o la utilització de la Web per part de l'usuari implica l'acceptació de l'usuari de les condicions d'ús que TYRSA tingui publicat en el moment de l'accés.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que TYRSA ofereix a la seva seu Web ia no fer-los servir per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe, moral oa la Llei. L'usuari que utilitzi la pàgina web de TYRSA es compromet a no difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, dapologia del terrorisme o contrari als drets humans.

TYRSA informa que en cas d'incomplir algunes de les obligacions exposades anteriorment, adoptarà totes les mesures oportunes emparades en Dret en l'exercici dels seus drets i de les seves obligacions.

4. ACCÉS A LA WEB I CONTRASENYES

L'accés a la web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït.

Si per a la utilització d'un servei a la web, l'usuari hauria de procedir al registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. L'usuari es compromet a facilitar informació veraç. Si com a conseqüència del registre, es dotés l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de la custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per TYRSA i es comprometen a no cedir-ne l'ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre'n l'accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer que faci servir a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua d'aquesta per l'usuari.

L'usuari està obligat a notificar de forma immediata a TYRSA qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua, o l'accés no autoritzat a aquests, a fi de procedir-ne a la immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, TYRSA quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de lús indegut dels identificadors i/o contrasenyes per tercers no autoritzats.

5. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DÚS

TYRSA es reserva expressament el dret a modificar aquestes condicions d'ús. L'usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar la Web i el present Avís Legal. Us instem que consulteu aquesta política amb assiduïtat per si existís algun canvi o modificació.

6. LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

TYRSA es compromet a evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la Web. En qualsevol cas, TYRSA estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d'eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer a la Web, sempre que no li siguin imputables.

TYRSA no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic , motivat per causes alienes a TYRSA, de retards o bloquejos en lús daquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema dInternet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de TYRSA

TYRSA informa els usuaris d'aquest lloc web que les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als fitxers corresponents dels quals TYRSA és titular, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos comercials establerts entre ambdues parts .

7. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

TYRSA és titular i disposa de les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com de tots els continguts oferts al mateix, incloent-hi els textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través del mateix. La marca TYRSA es troba enregistrada a l'oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea. La marca no es pot fer servir i porta implícita la prohibició sobre el seu ús sense consentiment de TYRSA.

Per tant, en cap cas no s'entendrà que l'accés i la navegació en aquest lloc web per part de l'usuari impliquen una renúncia, transmissió, llicència o cessió ja sigui total o parcial dels drets esmentats per part de TYRSA. L'usuari disposa d'un dret d'ús dels continguts d'aquest lloc web únicament amb la finalitat de fer servir aquest lloc web.

Es troben estrictament reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del lloc web quedant prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, o distribuir, per qualsevol mitjà la totalitat o part dels continguts inclosos al lloc web.

Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, ho haurà de notificar immediatament a TYRSA a través de l'adreça de correu electrònic perquè TYRSA pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

8. SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

TYRSA es reserva el dret a suspendre, modificar o interrompre, ja sigui temporalment o permanent, l'accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del Lloc Web, sense prèvia notificació, sense que intervingui la possibilitat de l'usuari d'exigir cap indemnització per aquesta causa.

9. ENLLAÇOS

El lloc web pot contenir enllaços a altres llocs. TYRSA en cap cas no es fa responsable pel contingut i el funcionament d'aquests llocs que vostè pot accedir a través del lloc web. TYRSA no autoritza l'establiment d'un enllaç al Lloc Web des d'aquelles pàgines que continguin materials, continguts il·lícits, il·legals i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l'ordre públic, o les normes socials acceptades generalment.

10. WEB I HOSTING, DADES RECAPTADES A TRAVES DE LA WEB I MITJANÇANT PASSAREL·LES DE PAGAMENT.

Aquest lloc web disposa d'un sistema que permet a l'usuari l'enviament segur de les vostres dades personals a través de formularis de contacte allotjats als servidors que té contractats TYRSA.

Les dades personals recollides mitjançant la web i email seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers de què el TYRSA és titular i responsable. Les vostres dades personals només seran tractades per personal autoritzat per TYRSA, només quan sigui estrictament necessari i per a la finalitat que van ser recollides.

11. DRETS D'AUTOR/COPYRIGHT

Tots els elements d‟aquest lloc web (imatges, àudios, textos, nom de domini, logos, marques…) són obres protegides pel dret de l‟autor i de la propietat industrial.

Tota reproducció, representació, redifusió d'elements d'aquesta web està prohibida tret del consentiment exprés del TYRSA.

12. INFORMACIÓ SOBRE LES MARQUES COMERCIALS

Totes les marques utilitzades al lloc web del TYRSA estan protegides per la legislació sobre marques comercials. Se'n prohibeix l'ús excepte autorització expressa del titular de la marca. Les marques i tots els elements de disseny que es troben a la present web estan protegides per propietat intel·lectual.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest Lloc Web serà aplicable la legislació espanyola vigent en el moment del litigi, i ens sotmetem als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

bottom of page