top of page

Política de qualitat

 

TYRSA assumeix com a principi fonamental de la seva Política de Qualitat, garantir a tots els seus clients uns productes i serveis que omplin les necessitats.

La implantació d'un sistema de qualitat en base a les normes internacionals UNE/EN/ISO 9001:2015 suposa un pas més en el nostre camí per aconseguir la QUALITAT TOTAL

Tyrsa conscient de la importància de tots els factors tant tècnics com a humans que intervenen en la consecució dels seus objectius de Qualitat, dedica una especial atenció a:

– Potenciar les vies de comunicació basant-se en una política de transparència i integració dels seus empleats a les activitats de l'empresa.

– Desenvolupar els plans necessaris de formació del personal per a la consecució de la política i els objectius.

 

 

OBJECTIUS PERMANENTS DE QUALITAT

Són objectius permanents de TERMINALS I RAMATS, S.A.:

– Mantenir implantat el sistema de qualitat en base a la normativa UNE/EN/ISO 9001:2015

– Millorar contínuament l'eficàcia del sistema implantat.

– La millora contínua dels nostres productes adequant-los a les exigències del mercat i les necessitats dels nostres clients.

- Garantir la satisfacció dels nostres clients establint les vies d'informació adequades, així com el tractament oportú de les no-conformitats.

– Vetllar que la fabricació dels productes s'efectua de manera controlada, optimitzant progressivament els recursos de l'empresa.

– La formació dels seus comandaments i un altre personal, involucrant-los en el sistema de qualitat.

- Informar el personal quant a la marxa i els èxits de l'empresa.

– La detecció i l'anàlisi dels costos de la no-qualitat per a la seva progressiva reducció i millora de la competitivitat.

bottom of page