top of page
  • ester1302

Mestratge de la fabricació en torns automàtics: precisió en la indústria de tubs i reblons


Fotografies de reblons, tubs i peces formades amb torns automàtics


La fabricació amb torns automàtics és l'essència de la fabricació moderna, que ofereix a la indústria la capacitat de crear de manera eficient peces precises i complexes. Tanmateix, darrere de la seva eficàcia tècnica i versatilitat hi ha un grup d'artesans fonamentals: els preparadors de torres.


Com funcionen els torns automàtics


El funcionament d'un torn automàtic implica la rotació de la peça mentre una o més eines de tall realitzen operacions de mecanitzat precises. El control automàtic de processos, sovint mitjançant sistemes informàtics, permet una producció eficient i precisa.

  • Moviment automàtic : Es pot programar els girs automàtics per tal de tallar i tallar automàticament la peça per tal de tallar automàticament la peça.

  • Rang d'operacions : Des de tornejats i mecanitzats, fins a un ampli ventall de roscats i mecanitzats, roscats i llaunes. operacions.

  • Serial precision : La seva capacitat de reproducció industrial en grans quantitats les fa indispensables per reproduir peces amb precisió i en quantitats consistents


Diversitat de tipus de torns automàtics


  1. Torns automàtics d'un sol cap (tipus suís) : Ideals per a peces petites i precises, aquests parells es destaquen per la seva precisió en la producció de components amb diàmetres reduïts.

  2. Torns automàtics multicapçal : Perfectos para producción en masa, manejan varias herramientas y piezas simultáneamente, aumentando la eficiencia.


Diferències clau : Torns de lleves, torns CNC i torns controlats per PLC


  1. Torns de lleves automàtics : Aquests tornos, tradicionals i altament precisos, funcionen utilitzant un sistema mecànic de palanques. Les palanques tenen les característiques de controlar el moviment de les eines de corte. Són ideals per produir quantitats mitjanes de components amb requisits de precisió moderats. Sense embargo, la versatilitat es veu limitada per la necessitat de canviar les palanques per alterar la producció.

  2. Torns CNC (control numèric per ordinador) : Els torns CNC son l'avantguarda de la manufactura moderna. Utilitzar sistemes informàtics per a controlar la màquina i realitzar un amplificador d'operacions. Són altament versàtils i permeten la producció de peces completes amb gran precisió. El programa de programació digital permet flexibilitat per a ajustar ràpidament l'especificació de producció.

  3. Torns controlats per PLC (control lògic programable) : Aquests torns combinen la precisió mecànica amb la programació lògica. Els sistemes PLC permeten una configuració més flexible que els torns de lleves, però amb una simplicitat relativa en comparació amb els CNC. Són ideals per a aplicacions on es requereix control i flexibilitat en la producció, però sense la complexitat total d'un sistema CNC.


El paper vital del preparador del torn


Els torners són els artesans moderns que garanteixen el rendiment òptim d'aquestes màquines. La seva experiència i habilitats són essencials per muntar, ajustar i mantenir en perfectes condicions els torns automàtics. Són autèntics mestres de la precisió, que garanteixen que cada component produït compleix els estàndards de qualitat més alts.


Fabricació de reblons DIN 7340 : precisió en tots els detalls


Els reblons DIN 7340 són una peça fonamental en la indústria i la seva fabricació requereix una precisió mil·limètrica. Els muntadors de torns tenen un paper crucial en aquest procés, des de la selecció del material fins a la programació exacta del torn. Cada pas se segueix meticulosament per garantir que es creen reblons que compleixin especificacions tècniques rigoroses i estàndards de qualitat excepcionals.


Creació de Peces de Decolletatge: Art en Arrencada d'Encenall


La fabricació de peces tornejades mitjançant l'eliminació d'encenalls és una altra àrea on els preparadors de torns demostren el seu coneixement. La capacitat de treballar amb una varietat de materials, des de metalls comuns fins a aliatges més complexos, és un testimoni de la seva experiència i coneixements tècnics. Cada moviment de l'eina de tall es planifica i s'executa acuradament per crear peces que compleixin les especificacions exactes requerides.En resum, els torners són els veritables creadors de la màgia de la fabricació de reblons, tubs i peces giratòries DIN 7340. La seva dedicació i habilitats són els pilars sobre els quals es basa la precisió i l'excel·lència en la indústria manufacturera moderna.

2 views0 comments

Comments


bottom of page